Side 1 af 1

EFTERÅRSTRÆF 2019

: 1. sep 2019, 18:55
af Bestyrelsen
Så er dato og mødested for årets efterårstræf fastlagt.
Sæt kryds i kalenderen 21. september 2019 kl. 10.

Vi starter med rundstykker og kaffe samt får en rundvisning hos Hannibaldsens Autoværksted,
Solholm 6, 5540 Ullerslev
Værkstedet har gennem alle årene haft SAAB som speciale.

Efter besøget hos Hannibalsens Autoværksted fortsætter turen til et endnu
ikke planlagt sted i det fynske, og vi finder også et sted at drikke vores
eftermiddagskaffe, før vi siger farvel og på gensyn.

Tilmelding til Thomas Knage senest 15. september på sms 50498765 eller medlem@saabklubdanmark.dk