Banner cycler

Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

Informationer fra Bestyrelsen i Saab klub Danmark.

Moderator: Bestyrelsen

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Posts: 24
Joined: 5. Mar 2007, 21:33

Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

11. Mar 2019, 22:52

Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

Deltagere
Jens Bro, SK
Søren K. Pedersen, SK
Henrik Solgaard, SK
Thomas Knage, SKD
Annika Brandt, SKD
Poul Viggo Fischer, referent

Arbejdsgruppen fungerer konstruktivt og arbejder positivt hen i mod INTSAAB2020.
Forårets træf forventes gennemført som annonceret i den fælles træfkalender. Der er ikke tilkommet nye aktiviteter siden sidst.
Der har været en smule forvirring omkring offentliggørelsen af referater mv på de respektive klubbers medier, men proceduren er nu rettet til. Arbejdsgruppen vil gøre sit bedste for at tilfredsstille medlemmerne i den samlede skare af SAAB-Venner. Det er ikke altid lige nemt, men vi gør vores bedste.
Flyeren til INTSAAB2020 er præsenteret i sin første version og alle tre klubber har givet input til forbedringer.
Sponsorarbejdet forløber planmæssigt og det er foreslået, at vi forsøger at få OK og SHELL til at deltage med reklame/sponsorat for deres højoktanbenzin.
Der er kontakt til campingpladserne i Billund og Egtved, men herom senere.
Et arrangement af denne størrelse kræver en vis adgang til økonomiske midler, hvilket vi arbejder på at finde en løsning til. SK og SKD er fælles om de økonomiske dispositioner.
Arbejdsgruppen mødes på Vingsted forud for det næste møde i april, for at afklare behovet for plads i hallerne til INTSAAB2020


Næste møde er berammet til d. 4. april 2019.


Venlig hilsen/Best regards

Referent
Poul Viggo Fischer
+4540352206


SP
SAAB FREAK
Posts: 72
Joined: 4. Mar 2007, 00:04

Re: Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

12. Mar 2019, 07:17

Tusind tak for referat fra møderne. Dejligt med opdatering på hvad der sker.

Et lille hurtigt spørgsmål.
I skriver at der skal økonomi til et arrangement i denne størrelse og at SK og SKD er fælles om det økonomiske.
Er det "husholdningskassen" der tages af eller er det en evt. kontingentstigning vi kan se frem til?

Venligst Solvej
User avatar
Stoffer
SUPER ULTRA EXTREME SAAB FREAK
Posts: 1215
Joined: 14. Feb 2004, 21:29

Re: Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

12. Mar 2019, 14:16

Dejligt med et referat. Men noget der undrer mig, er at hverken vores formand eller næstformand har deltaget . Og så kasseren, som jo har meldt sin udtrædelse af bestyrelsen. Så realt var der kun ét gyldigt medlem fra vores klub og tre fra SK.
Dette er ikke kritik, blot en undren..
🤔🤔
SaabEvalia
Bestyrelsen
Posts: 24
Joined: 30. Mar 2011, 22:00

Re: Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

12. Mar 2019, 14:26

Formanden var syg og jeg passer mit job til vi har afholdt egf.

Mvh Annika
SP
SAAB FREAK
Posts: 72
Joined: 4. Mar 2007, 00:04

Re: Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

12. Mar 2019, 19:14

[quote=SaabEvalia post_id=257758 time=1552397184 user_id=6292]
Formanden var syg og jeg passer mit job til vi har afholdt egf.

Mvh Annika
[/quote]


Et enkelt lille spørgsmål
Hvorfor udtræde af bestyrelsen (17. februar) og indkalde til egf., når du alligevel fortsætter i bestyrelsen?

Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen indkalde til egf når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Eller som nu, når et medlem af bestyrelsen udtræder (og der ikke har flere suppleanter ) da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig med kun 4 (3) bestyrelsesmedlemmer.

Venligst Solvej
skpedersen
Posts: 0
Joined: 12. Mar 2019, 19:28

Re: Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

12. Mar 2019, 19:45

Hej Solvej,

En lille kommentar til dit spørgsmål om økonomi.

Vi arbejder ud fra at der skal være en separat kasse til regnskabet for INTSAAB2020, så det ikke blandes sammen med klubbernes regnskaber.

Vi er så heldige at Vingstedcentret ikke forlanger nogen form for forudbetaling, og at deltagerne der overnatter selv booker og betaler direkte til centret.

Vi arbejder med at finde sponsorer der kan være med til at dække de omkostninger der er til leje af hal til stumpemarkedet og biludstillingen. Lokaleleje til festlokalet er med i den pris deltagerne betaler for at deltage i stævnet.

Vi arbejder efter at få overskud, ikke stort men dog overskud. Vi er ikke kommet så langt endnu og vi der deltager har valgt selv at betale for transport til de møder vi afholder, så vi ikke her oparbejder et udlæg.

Der kommer senere en opgave med at finde ud af noget med merchandise som kan sælges før, under og efter stævnet, og det skulle også gerne skabe et mindre overskud.

Vi er ikke generelt kommet så langt med det økonomiske aspekt da vi indtil videre har arbejdet med at få praktiske detaljer som aftale med centret på plads, og også komme igang med at få lavet en flyer der kan deles ud til INTSAAB2019 i Holland

Jeg håber ovenstående kan helt eller delvist besvare dit spørgsmål

Hilsen
Søren K. Pedersen
Menigt medlem af SAAB-Klubben og med i arrangørgruppen til INTSAAB2020
SP
SAAB FREAK
Posts: 72
Joined: 4. Mar 2007, 00:04

Re: Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

13. Mar 2019, 06:44

[quote=skpedersen post_id=257761 time=1552416347 user_id=23081]
Hej Solvej,

En lille kommentar til dit spørgsmål om økonomi.

Vi arbejder ud fra at der skal være en separat kasse til regnskabet for INTSAAB2020, så det ikke blandes sammen med klubbernes regnskaber.

Vi er så heldige at Vingstedcentret ikke forlanger nogen form for forudbetaling, og at deltagerne der overnatter selv booker og betaler direkte til centret.

Vi arbejder med at finde sponsorer der kan være med til at dække de omkostninger der er til leje af hal til stumpemarkedet og biludstillingen. Lokaleleje til festlokalet er med i den pris deltagerne betaler for at deltage i stævnet.

Vi arbejder efter at få overskud, ikke stort men dog overskud. Vi er ikke kommet så langt endnu og vi der deltager har valgt selv at betale for transport til de møder vi afholder, så vi ikke her oparbejder et udlæg.

Der kommer senere en opgave med at finde ud af noget med merchandise som kan sælges før, under og efter stævnet, og det skulle også gerne skabe et mindre overskud.

Vi er ikke generelt kommet så langt med det økonomiske aspekt da vi indtil videre har arbejdet med at få praktiske detaljer som aftale med centret på plads, og også komme igang med at få lavet en flyer der kan deles ud til INTSAAB2019 i Holland

Jeg håber ovenstående kan helt eller delvist besvare dit spørgsmål

Hilsen
Søren K. Pedersen
Menigt medlem af SAAB-Klubben og med i arrangørgruppen til INTSAAB2020
[/quote]


Tusind tak for svar, dejligt fyldestgørende, så tak for det.

Ligeledes er jeg glad for at det nu er SK-medlemmer der svarer på SKD-medlemmers spørgsmål (ironi kan forekomme)
SP
SAAB FREAK
Posts: 72
Joined: 4. Mar 2007, 00:04

Re: Referat i prosatekst fra mødet d. 5. marts 2018

13. Mar 2019, 06:44

[quote=skpedersen post_id=257761 time=1552416347 user_id=23081]
Hej Solvej,

En lille kommentar til dit spørgsmål om økonomi.

Vi arbejder ud fra at der skal være en separat kasse til regnskabet for INTSAAB2020, så det ikke blandes sammen med klubbernes regnskaber.

Vi er så heldige at Vingstedcentret ikke forlanger nogen form for forudbetaling, og at deltagerne der overnatter selv booker og betaler direkte til centret.

Vi arbejder med at finde sponsorer der kan være med til at dække de omkostninger der er til leje af hal til stumpemarkedet og biludstillingen. Lokaleleje til festlokalet er med i den pris deltagerne betaler for at deltage i stævnet.

Vi arbejder efter at få overskud, ikke stort men dog overskud. Vi er ikke kommet så langt endnu og vi der deltager har valgt selv at betale for transport til de møder vi afholder, så vi ikke her oparbejder et udlæg.

Der kommer senere en opgave med at finde ud af noget med merchandise som kan sælges før, under og efter stævnet, og det skulle også gerne skabe et mindre overskud.

Vi er ikke generelt kommet så langt med det økonomiske aspekt da vi indtil videre har arbejdet med at få praktiske detaljer som aftale med centret på plads, og også komme igang med at få lavet en flyer der kan deles ud til INTSAAB2019 i Holland

Jeg håber ovenstående kan helt eller delvist besvare dit spørgsmål

Hilsen
Søren K. Pedersen
Menigt medlem af SAAB-Klubben og med i arrangørgruppen til INTSAAB2020
[/quote]Tusind tak for hurtigt svar, dejligt fyldestgørende, så tak for det.

Ligeledes er jeg glad for at det nu er SK-medlemmer der svarer på SKD-medlemmers spørgsmål (ironi kan forekomme)

Venligst Solvej

Return to “Bestyrelsen informerer”