Banner cycler

Saab klub Danmarks GDPR (persondata) politik.

Informationer fra Bestyrelsen i Saab klub Danmark.

Redaktør: Bestyrelsen

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Indlæg: 76
Tilmeldt: 5. mar 2007, 21:33

Saab klub Danmarks GDPR (persondata) politik.

11. jul 2020, 08:13

Cookie og Privatlivspolitik for SAAB Klub Danmark, 01. juni 2020, version 1.2.

SAAB Klub Danmark, c/o Kim Sonne Sørensen, Neergaardparken 11, 4140 Borup, er ansvarlig for behandlingen af personlige data der bliver indsamlet via hjemmesiden ”www.saabklubdanmark.dk”, og ved indmeldelse i klubben, som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kontaktoplysninger:
Via kontaktformularen på ”www.saabklubdanmark.dk eller pr. post til SAAB Klub Danmark, c/o Kim Sonne Sørensen, Neergaardparken 11, 4140 Borup, telefon +45 30756475. Kim Sonne Sørensen er databeskyttelsesansvarlig for SAAB Klub Danmark, han kan kontaktes via mailadressen formand@saabklubdanmark.dk.

Personlige data, som vi behandler:
SAAB Klub Danmark behandler dine personlige data, fordi du bruger vores tjenester og/eller fordi du selv leverer disse til os. Nedenfor finder du en oversigt over de personlige data, vi behandler:
• For- og efternavn
• Adresseoplysninger
• Telefonnummer
• E-mailadresse
• Andre personlige data, som du aktivt leverer, for eksempel data om din Saab og i al korrespondance og telefonisk kontakt med klubben.
• Placeringsdata / lokationsdata
• Bankoplysninger, hvis du er tilmeldt Betalings service eller indbetaler på anden digital måde.

Særlige og/eller følsomme personoplysninger, som vi behandler.
Vores hjemmeside og / eller service har ikke til hensigt at indsamle information om besøgende på websitet under 18 år, medmindre de har tilladelse fra forældre eller værge. Vi kan dog ikke kontrollere, om en besøgende er ældre end 18 år. Vi anbefaler derfor forældre at være involveret i deres børns onlineaktiviteter for at forhindre, at oplysninger om børn indsamles uden forældres samtykke. Hvis du mener, at vi har indsamlet personlige oplysninger om en mindreårig uden denne tilladelse, bedes du kontakte os via formand@saabklubdanmark.dk og så fjerner vi straks disse oplysninger.

Til hvilket formål og på hvilket grundlag behandler vi personoplysninger.
• Klubbens drift, herunder opkrævning af kontingent og medlemskab af klubben.
• Håndtering af dine rettigheder som medlem i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlinger.
• Håndtering af dine betalinger.
• Udsendelse af vores medlemsblad, nyhedsbreve og/eller reklamebrochurer.
• For at være i stand til at ringe eller e-maile til dig, hvis dette er nødvendigt for at være i stand til at udføre vores tjenester (f.eks. afholdelse af sociale arrangementer, træf og/eller andre aktiviteter).
• Redaktionelt brug på digitale platforme (f.eks. navn, billeder eller omtale), der viser en konkret aktivitet eller situation som foregår i klubben.
• Informer dig om ændringer i vores tjenester og ydelser.
• At levere tjenester til dig f.eks. medlemsfordele, f.eks. rabat.
• Opfyldelse af lovkrav.

Automatiseret beslutningstagning
SAAB Klub Danmark behandler ikke data, der er baseret på automatisk behandling, der kan have konsekvenser for mennesker.

Hvor længe vi opbevares de personlige data.
SAAB Klub Danmark opbevarer ikke dine personlige data længere, end det er strengt nødvendigt for at opfylde det formål til hvilket dine data indsamles. Indlæg skrevet på vores digitale platforme (forum, facebook mm.) fjernes ikke da dette vil være meningsforstyrrende, uanset om oplysninger gælder et aktivt medlem, et udtrådt eller ekskluderet medlem. Vi kan tilbyde tidligere medlemmer, som ikke selv kan rette deres indlæg, anonymisering hvis dette ønskes. Anmodning om anonymisering sendes til formand@saabklubdanmark.dk . Vi vil kræve omkostninger til anonymisering dækket af dig, typisk min. 1 time á 500 kr.
Vi anvender følgende tidsfrister for følgende typer af personlige data.
• Personlig og betalingsinformation indsamlet via medlemskabet opbevares jfr. Regnskabslovgivningen, i 5 fulde år.
• Personoplysninger til medlemslisten opbevares i op til to fulde kalenderår, efter udtrædelse.
• Anonymisering udføres tidligst 6 fulde måneder efter ønsket er fremsendt og op til 6 måneder derefter (indenfor et åt).

Deling af personlige data med tredjepart.
SAAB Klub Danmark sælger ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi leverer kun data til tredjepart, hvis dette er nødvendigt for overholdelsen af vores aftale med dig (f.eks. udsendelse af medlemsblad, medlemsfordele o.l.), eller for at overholde en juridisk forpligtelse. Vi indgår en databehandler aftale med virksomheder, der behandler dine data på vores vegne for at sikre det samme niveau af sikkerhed og fortrolighed af dine data. SAAB Klub Danmark er fortsat ansvarlig for disse processer.

Samtykke.
Vores behandling af dine personoplysninger vil ofte være baseret på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der ikke er beskrevet ovenfor (f.eks. kontakt mellem medlemmer). Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked herom. Tilbagetrækning af samtykke gælder for fremadrettede aktiviteter og ikke bagudrettet.

Cookies eller lignende, som vi bruger:
SAAB Klub Danmark bruger kun tekniske, funktionelle og analytiske cookies, der ikke krænker dit privatliv. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone, når du første gang besøger disse websteder. De cookies, vi bruger, er nødvendige for den tekniske drift af hjemmesiden og af hensyn til brugervenligheden. De sikrer, at webstedet fungerer korrekt. Vi kan også optimere vores hjemmeside med dette. Du kan fravælge cookies ved at indstille din internetbrowser, så den ikke længere gemmer cookies. Derudover kan du også slette alle oplysninger, der tidligere er gemt via indstillingerne i din browser. Se også her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies .

Se, rediger eller få slettet dine data.
Klubbladet 9’eren er ikke omfattet af persondataforordningen, og oplysninger som er trykt i bladet kan ikke kræves slettet, heller ikke hvis det er udgivet på www.saabklubdanmark.dk i pdf-format eller i et elektronisk blad format som ikke kan redigeres (e-blad).
Du har ret til at se, rette eller slette dine personlige data, dog ikke de data der af lovgivnings-, juridiske- og /eller skattemæssige årsager skal opbevares af os, eller hvis dine data/oplysninger indgår i retssager som svækker din, andres eller SAAB Klub Danmarks retssikkerhed. Derudover har du ret til at trække dit samtykke tilbage til databehandling eller til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data af SAAB Klub Danmark, og du har ret til dataoverførsel. Dette betyder, at du kan indsende en anmodning til os om at sende de personlige data, som vi opbevarer om dig i en computerfil til dig eller en anden organisation, hvis du ønsker det. Du kan sende en anmodning om adgang, korrigering, sletning, dataoverførsel af dine personlige data eller anmodning om tilbagetrækning af dit samtykke eller indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til formand@saabklubdanmark.dk . For at sikre, at anmodningen er blevet fremsat af dig, skal du sende en kopi af dit pas eller kørekort med billedsiden sammen med anmodningen. Dette er for at beskytte dit privatliv. Vi svarer på din anmodning så hurtigt som muligt, men inden for fire uger. SAAB Klub Danmark vil også gerne påpege, at du har muligheden for at indsende en klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet. Dette kan gøres via følgende link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om ... atilsynet/.

Hvordan vi beskytter dine personlige data.
SAAB Klub Danmark tager beskyttelsen af dine data alvorligt og træffer passende forholdsregler for at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriserede ændringer. Hvis du har indtryk af, at dine data ikke er ordentligt beskyttet eller der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os via formand@saabklubdanmark.dk .

Revidering af privatlivspolitikken
Vi kan ændre i vores privatlivspolitik fra tid til anden og uden varsel. Ved ændringer vil datoen og versionsnummer, øverst i privatlivspolitikken, blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig ved henvendelse om dette til formand@saabklubdanmark.dk. Det er medlemmernes egen pligt at holde sig opdateret om ændringer.


Tilbage til "Bestyrelsen informerer"