Banner cycler

Regler for Saab klub Danmarks hjemmeside

Informationer fra Bestyrelsen i Saab klub Danmark.

Redaktør: Bestyrelsen

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Indlæg: 76
Tilmeldt: 5. mar 2007, 21:33

Regler for Saab klub Danmarks hjemmeside

5. mar 2007, 21:58

Formål.
Formålet med Saab klub Danmarks Forum og facebook gruppe er at sprede viden om og glæden ved vores biler med det mål at sikre deres bevarelse og understøtte arbejdet med at fremskaffe reservedele, samt holde værdien så høj som muligt f.eks. overfor forsikringsselskaber. Vores platforme understøtter fastholdelsen af Saab Ånden, som er det bærende element bag vores specielle bilmærke, på fabrikken under udviklingen, såvel som nu hvor vi bevarer bilerne.

Begrænsninger.
For at sikre, at alle får en god oplevelse ved brugen af Saab klub Danmarks platforme, skal brugerne rette sig efter et par enkle regler, og de anvisninger administratorer eller en udpeget moderator, herefter benævnt ”administratorer”, angiver.
Forum og facebook gruppe stilles gratis til rådighed, og brugen er udelukkende omfattet af nedenstående regler. Der er ikke noget retskrav på optagelse, da Forum og facebook gruppe ikke er omfattet af vedtægter eller andre forhold eller regler, udover hvad der står her.

Ved brug af vores Forum og facebook gruppe bekræfter man at have læst, forstået og accepteret nedenstående regler og vores persondata- og cookiepolitik, som kan findes på denne platform.

Regler.
1. I det omfang vi finder det nødvendigt, kan reglerne ændres uden varsel. Det er til enhver tid dit ansvar at læse og forstå de gældende betingelser og overholde disse.

2. Brugervejledning og grundregler.
• Brug søgefunktionen inden du laver et nyt indlæg, mange spørgsmål er allerede besvaret.
• Det er ikke tilladt på Forum at oprette samme indlæg i flere kategorier.
• Køb og salg skal relatere sig til Saab biler eller vores hobby i øvrigt.
• Undlad at kommentere på Køb & Salg indlæg, medmindre du har interesse i at købe varen, ønsker oplysninger eller selv kan tilføje oplysninger om varen.
• Ødelæg ikke andres salg ved at nævne et andet sted hvor varen evt. kan købes billigere. Indlæg af denne karakter slettes omgående, og sanktioneres med suspendering.
• Indlæg skal oprettes med beskrivende overskrifter, der siger noget om indholdet af dit indlæg.
• Profilbilleder på Forum må ikke have større dimensioner end max 100*100 pixels

3. Det kræves, at du som bruger opfører dig anstændigt og altid udviser en venlig fremtoning overfor andre brugere og administratorer og med respekt for foreningen Saab klub Danmark som stiller Forum og facebook gruppe gratis til rådighed for dig.

4. Ved overtrædelse af reglerne fjerner platformenes administratorer, så snart de bliver opmærksom på overtrædelsen, uden varsel, det postede indhold og i værste fald brugerens konto. Administratorers afgørelser, med henvisning til reglerne, er gældende men kan fremsendes til medlem@saabklubdanmark.dk for bemærkninger.

5. Det er kun tilladt at have én brugerprofil på hver platform (Forum / facebook), medmindre man har fået tilladelse af en administrator. Omgåelse af denne betingelse, hvis det er sket for at omgå reglerne, vil føre til permanent udelukkelse fra alle profiler på den pågældende platform.

6. Indlæg på Forum og facebook gruppen skal holdes i en sober og venlig tone. Kommentarer eller indlæg, som kan virke provokerende eller truende overfor andre, fjernes uden varsel. Ligeledes vil personlige angreb eller usaglige indlæg med beskyldninger mod personer, virksomheder eller tredje part, herunder foreningen Saab klub Danmark medfører suspendering eller permanent spærring af brugerkontoen.

7. Forum og facebook gruppe er ikke et egnet debatforum for foreningen Saab klub Danmark, da kun en lille brøkdel af brugerne er medlem af foreningen. Foreningens medlemmers debat med foreningen skal være i overensstemmelse med vedtægterne. Debat med foreningen rettes bedst til formand@saabklubdanmark.dk eller efter reglerne i Saab klub Danmarks vedtægter - overfor generalforsamlingen.

8. Saab klub Danmark kan anvende Forum og facebook gruppe til information om klubben og dens arrangementer, både til medlemmer og brugere.

9. Anbefalinger af konkrete værksteder eller ydelser kræver at man selv benytter disse. Man må ikke anbefale et værksted eller en ydelse man ikke selv benytter. Man må gerne henvise til disse hvis man udtrykkeligt gør opmærksom på at det er en henvisning uden personlig erfaring.

10. Alle, uanset om de er alm. brugere, administratorer eller bestyrelsesmedlemmer kan komme med anbefalinger. Man må ikke anbefale sin egen virksomhed eller ydelser uden en forretningsmæssig aftale med Saab klub Danmark, men man må gerne byde ind på løsning af et fremsat spørgsmål/problem.

11. I tilfælde af det synes nødvendigt at advare om brug af specifikke værksteder eller ydelser, skal dette være baseret på egne personlige erfaringer og underbygges med konkrete eksempler eller beviser. Man må ikke poste indlæg af denne karakter uden at dokumentere at den anden part har fået mulighed for genmæle, efter reglerne i presselovgivningen. Indlæg skal leve op til formålet med vores Forum og facebook gruppe og skal holdes i en sober tone. Lever indlægget ikke op til dette, eller fremføres ubegrundede beskyldninger, rygtedannelse eller tilsvining, sanktioneres der med sletning af indlæg og gentagelser medfører suspendering og i værste fald permanent udelukkelse.

12. Indlæg må ikke indeholde, diskrimination f.eks. i form af hentydninger til religion, køn, rase eller anden form for diskrimination. Ligeledes må indlæg ikke bringe indhold af politisk eller pornografisk karakter. Alle indlæg, der er i strid med dette og gældende lovgivning f.eks. men ikke begrænset til; straffe- injurie- eller ophavsretsloven bliver slettet øjeblikkeligt, når administrator erfarer overtrædelsen.

13. For GDPR gælder følgende: Personer som har krævet deres ret til at blive glemt, må vi ikke databehandle på vores data platforme eller nævne, hverken direkte eller på anden personhenførbar måde, jfr. persondataforordningen. Databehandling skal opfattes i ordets bredeste betydning, jfr. Datatilsynet. Administratorer vil uden varsel fjerne indlæg der overtræder dette. Administratorer vil gøre opmærksom på overtrædelser af denne regel og ved gentagelse, i samme sag, sendes en formel advarsel om overtrædelse af GDPR-reglerne. Såfremt brugeren forsætter med overtrædelse, i samme sag, kan der skrides til suspendering fra Forum og facebook gruppe. Ved gentagelse senere kan suspendering gøres permanent. Uenighed om administratorers fortolkningen af GDPR-reglerne rettes til Datatilsynet, formand@saabklubdanmark.dk eller ved at ringe til formanden på 5335 5279.

14. Det er ikke tilladt at offentliggøre kommunikation fra/med andre personer uden deres udtrykkelige tilladelse. Indlæg der overtræder dette slettes uden varsel og administrator beslutter om en advarsel er en tilstrækkelig sanktion.

15. For øvrige hændelser kan administrator gribe ind i et indlæg og beder om enten at holde tråden på emnet, god tone, mere saglighed etc. og hvis den pågældende bruger, ikke retter sig derefter kan der udstedes en advarsel eller i grove tilfælde suspendering eller permanent udelukkelse.

Det store antal besøgende og brugere, vores Forum og facebook gruppe har hver dag, gør at der skal være plads til alle, og at alle skal have en god oplevelse ved brugen af platformene. Vi antager at alle vil bruge Saab klub Danmarks platforme i den samme gode klubånd som den er tiltænkt, og i tråd med formålet; at skabe god stemning om vores biler og Saab Ånden.

Mvh. Bestyrelsen Saab klub Danmark.


Tilbage til "Bestyrelsen informerer"